LoRa Smart Luggage Tracker

Het Lectoraat Data Intelligence van Zuyd Hogeschool wil binnen de regio Zuid-Limburg een laagdrempelig, onafhankelijk en open LoRa-infrastructuur aanbieden. Binnen deze infrastructuur moeten bedrijven, instellingen en particulieren de mogelijkheid krijgen om IoT-applicaties te testen. Om LoRa te promoten bij bedrijven is het Lectoraat op zoek naar innovatieve en aansprekende use-cases van LoRa. Door bedrijven te laten zien wat mogelijk is met LoRa, hoopt het Lectoraat de bedrijven te motiveren om zelf ook met LoRa aan de slag te gaan.

Tijdens dit project heb ik samen met drie anderen onderzocht of LoRa geschikt is voor het traceren van gestolen bagage. tekening poc

Verdere informatie

LoRa is een technologie die je kunt vergelijken met bijvoorbeeld WiFi of 4G. Het verschil is dat LoRa een groter bereik heeft en een veel lager batterijverbruik. Voor het onderzoeken of LoRa geschikt is voor het traceren van gestolen bagage is een SWOT-analyse uitgevoerd. Voor het uitvoerenvan deze SWOT-analyse is een literatuuronderzoek en field test uitgevoerd.

Downloads

Enkele bestanden die je kunt downloaden.

Extended abstract (.pdf)

Volledige project inclusief alle rapporten, code, enzovoorts (.zip)