Automatisering nacontrole substitutiescannen

Tijdens mijn afstudeerstage bij Archive-IT ging ik aan de slag met de automatisering van de nacontrole bij substitutiescannen. Een uitdagend project, waarbij veel kwam kijken. Voor dit eindproject van mijn studie en dus de echte meesterproef heb ik alles uit de kast getrokken om een mooi resultaat neer te zetten.

Meer informatie

Archive-IT is een archiverings- en digitaliseringsbedrijf met hun hoofdkantoor gevestigd in Reuver en biedt hun klanten onder andere substitutiescannen aan. Bij substitutiescannen wordt een dossier gedigitaliseerd, waarna het originele fysieke dossier wordt vernietigd. De rechtsgeldigheid gaat daarbij over op de digitale versie. De kwaliteit van deze digitale versie is daarbij van groot belang. Daarom wordt hierbij een nacontrole uitgevoerd.

Momenteel wordt deze controle met de hand uitgevoerd, wat een tijdrovend proces is. Binnen dit project is met behulp van het Design Science Research framework van Hevner een prototype gerealiseerd voor het (gedeeltelijk) automatiseren van deze nacontrole. Dit prototype detecteert visuele fouten en maakt daarnaast een vergelijking met het originele dossier wat een tweede keer wordt gescand om de volledigheid en chronologische volgorde te controleren.

Voor de ontwikkeling hiervan is middels een rapid review gezocht naar geschikte technieken voor het inhoudelijk vergelijken van afbeeldingen. Dit heeft een achttal technieken in kaart gebracht. Deze zijn geƫvalueerd op performance en accuraatheid. Op basis van deze evaluatie is een architectuurontwerp gemaakt middels UML-diagrammen, waarbij voor een microkernel-architectuur is gekozen. Aan de hand van dit ontwerp is het prototype gerealiseerd, wat middels een performance- en accuraatheidstest is geƫvalueerd.

Aan de hand van de resultaten van de tests kan worden gesteld dat het prototype de (gedeeltelijke) automatisering van de nacontrole realiseert.

Downloads

Enkele bestanden die je kunt downloaden.

Extended abstract